Mobile DevelopmentTechnical Developement

 

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự thay đổi hành vi của Custom Notification (Thông báo tuỳ chỉnh) trong Android 12 là như thế nào 😉

Let’s get started…

I. Tổng quan

Android 12 – Behavior changes

Android 12 thay đổi giao diện và hành vi của việc tuỳ chỉnh các thông báo hoàn toàn

Giống như các bản phát hành trước đó, Android 12 bao gồm các thay đổi về hành vi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn

Các thay đổi về hành vi sau đây chỉ áp dụng cho các ứng dụng đang sử dụng Android 12 trở lên. Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng Android 12, bạn nên sửa đổi ứng dụng của mình để hỗ trợ các hành vi này đúng cách

Vậy chi tiết những thay đổi là gì ? Hãy cùng mình tìm hiểu nào 😉

II. Hạn chế và cải tiến

Hạn chế

Trước đây, Custom Notifications có thể sử dụng toàn bộ Notification area và cung cấp layoutsstyles riêng. Điều này dẫn đến có thể gây nhầm lẫn cho người dùng hoặc gây ra các vấn đề về khả năng tương thích bố cục trên các thiết bị khác nhau

Cải tiến

Đối với các ứng dụng hỗ trợ Android 12, Bây giờ nội dung thông báo sẽ không còn sử dụng toàn bộ khu vực hiển thị thông báo. Thay vào đó, hệ thống sẽ áp dụng một khuôn mẫu tiêu chuẩn

Điều này đảm bảo rằng các thông báo tùy chỉnh sẽ có cùng kiểu trang trí với các thông báo khác ở tất cả các trạng thái, chẳng hạn như biểu tượng của thông báo và khả năng mở rộng (ở trạng thái thu gọn) hay biểu tượng của thông báo và tên ứng dụng và khả năng thu gọn (ở trạng thái mở rộng)

Hành vi này gần giống với hành vi của Notification.DecoratedCustomViewStyle

Bằng cách này,  Android 12 làm cho tất cả các thông báo trực quan và nhất quán, giúp dễ dàng scan, cùng với phần mở rộng thông báo quen thuộc, có thể khám phá cho người dùng

Hình minh họa sau đây cho thấy một Custom Notification trong khuôn mẫu chuẩn

 

Các ví dụ sau đây cho thấy cách thông báo tùy chỉnh sẽ hiển thị ở trạng thái thu gọn và mở rộng

III. Thay đổi :

Ảnh hưởng thay đổi trong Android 12, ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng bao gồm

– Custom Subclassess của Notification.Style

– Sử dụng các phương thức của Notification.Builder

+ setCustomContentView (RemoteViews)

+ setCustomBigContentView (RemoteViews)

+ setCustomHeadsUpContentView (RemoteViews).

Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng fully custom notifications, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm với khuôn mẫu mới càng sớm càng tốt bằng cách

1. Bật thay đổi custom notifications

  • Thay đổi targetSdkVersion của ứng dụng thành S để kích hoạt hành vi mới
  • Biên dịch lại
  • Cài đặt ứng dụng của bạn trên thiết bị hoặc trình mô phỏng chạy Android 12

2.  Kiểm tra tất cả các thông báo sử dụng custom views và đảm bảo chúng trông như bạn mong đợi. Trong khi thử nghiệm, hãy kiểm tra những cân nhắc này và thực hiện các điều chỉnh cần thiết

  • Kích thước của custom views đã thay đổi. Chiều cao dành cho các custom notifications đã ít hơn trước. Ở trạng thái thu gọn, chiều cao tối đa của custom content đã giảm từ 106dp xuống 48dp. Ngoài ra, có ít không gian ngang hơn
  • Tất cả các thông báo đều có thể mở rộng cho các ứng dụng hỗ trợ Android 12. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang sử dụng setCustomContentView, bạn cũng sẽ muốn sử dụng setBigCustomContentView để đảm bảo trạng thái thu gọn và mở rộng là nhất quán.
  • Đảm bảo trạng thái “Heads Up” state như bạn mong đợi, đừng quên nâng tầm quan trọng của kênh thông báo lên “HIGH” (Pops on screen)

 


Trên đây là tìm hiểu của mình về Android 12: Behavior changes – Custom Notification. Cảm ơn mọi người đã theo dõi! 💬

Tài liệu tham khảo: https://developer.android.com/about/versions/12/behavior-changes-12#custom-notifications

Author: PhuNPX