Leave comment

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web dựa trên nền tảng .NET. Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.