Leave comment

Gần 1 kinh nghiệm với tư cách là nhà phát triển thiết bị di động. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. Có kỹ năng giao tiếp tốt và tư duy tốt