Leave comment

Nhiều năm kinh nghiệm phát triển mảng di động và 2 năm làm Giám đốc Dự án tại Cơ quan Hợp tác Malaysia. Có trình độ tiếng Anh thành thạo và kinh nghiệm quản lý đội ngũ ở nước ngoài.