Leave comment

Là giám đốc kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, anh Dương đã và đang đào tạo đội ngũ IT bán hàng và đội ngũ QC. BM làm việc trong một tổ chức giáo dục tại Nhật Bản gần 6 năm, anh ấy có khả năng giao tiếp và ngoại ngữ thông thạo tiếng Nhật.