Leave comment

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển Web dựa trên ngôn ngữ PHP. Có tiếng Anh trong nghiên cứu và đọc tài liệu.