Thành viên

Trang chủ » Thành viên

Đội ngũ của chúng tôi

Nguyễn Nho Dũng

FE Software Engineer

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Web Frontend dựa trên Angular Framework, ReactJS, VueJS. Tiếng Anh khá tốt với kinh nghiệm quản lý đội nhóm nhiều năm.

Trần Hữu Hùng

PHP Software Engineer

Một lập trình viên PHP trẻ tuổi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Lê Minh Danh

.NET Software Engineer

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web, dùng ngôn ngữ lập trình C#. Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Lê Văn Quang

.NET Software Engineer

Một lập trình viên .NET trẻ tuổi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Bùi Thế Toàn

.NET Software Engineer

Một kỹ sư công nghệ thông tin, nhiều năm kinh nghiệm phát triển phần mềm web dựa trên ngôn ngữ C#. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Đinh Thành Nghĩa

.NET Software Engineer

Lập trình viên C# với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt

Hồ Khắc Linh

.NET Software Engineer

Là kỹ sư công nghệ thông tin, nhiều năm kinh nghiệm phát triển phần mềm web dựa trên ngôn ngữ C#. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Nguyễn Bình Luận

.NET Software Engineer

Lập trình viên nhiều năm trong lĩnh vực phát triển web dựa trên nền tảng .NET, Trình độ tiếng Anh tốt.

Lê Văn Sơn

JAVA Software Engineer

Lập trình viên Java với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Có trình độ tiếng Anh thành thạo và có kinh nghiệm làm trưởng nhóm.

Nguyễn Hoài Sơn

FE Software Engineer

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Web Frontend dựa trên ngôn ngữ ReactJs, PHP, WordPress, …Khả năng tiếng Anh đọc hiểu tốt.

Mai Phước Nghĩa

FE Software Engineer

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Web Frontend dựa trên ngôn ngữ ReactJs, PHP, WordPress, … Có trình độ tiếng Anh thành thạo và có kinh nghiệm làm trưởng nhóm.

Lê Thanh Vũ

PM / Mobile Software Engineer

Nhiều năm kinh nghiệm phát triển mảng di động và 2 năm làm Giám đốc Dự án tại Cơ quan Hợp tác Malaysia. Có trình độ tiếng Anh thành thạo và kinh nghiệm quản lý đội ngũ ở nước ngoài.

Ngô Thành Trung

PHP Software Engineer

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển Web dựa trên ngôn ngữ PHP. Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm.

Phan Xuân Thành

PHP Software Engineer

Kỹ sư phần mềm với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Kinh nghiệm quản lý và khả năng tiếng Anh tốt.

Trần Phi Long

.NET Software Engineer

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển Web dựa trên ngôn ngữ PHP. Kinh nghiệm quản lý team.

Dương Châu Vĩnh Phúc

.NET Software Engineer

Nhiều năm kinh nghiệm phát triển web dựa trên nên tảng .NET, ngôn ngữ C#. Tiếng Anh tốt và kinh nghiệm quản lý.

Và hơn 30 thành viên đều có chung niềm đam mê xây dựng các sản phẩm kỹ thuật số thực sự quan trọng.