Một kỹ sư công nghệ thông tin, nhiều năm kinh nghiệm phát triển phần mềm web dựa trên ngôn ngữ C#. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.