Lập trình viên C# với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt