Leave comment

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển Web dựa trên ngôn ngữ Java. Có trình độ tiếng Anh thành thạo và là giáo viên CNTT trong nhiều năm.