Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web, dùng ngôn ngữ lập trình C#. Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.