Một lập trình viên .NET trẻ tuổi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.