Lập trình viên Java với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Thành thạo tiếng Anh và có kinh nghiệm làm trưởng nhóm.