Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Web Frontend dựa trên ngôn ngữ ReactJs, PHP, WordPress, … Có trình độ tiếng Anh thành thạo và có kinh nghiệm làm trưởng nhóm.