Lập trình viên nhiều năm trong lĩnh vực phát triển web dựa trên nền tảng .NET, Trình độ tiếng Anh tốt.