Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Web Frontend dựa trên ngôn ngữ ReactJs, PHP, WordPress, …Khả năng tiếng Anh đọc hiểu tốt.