Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Web Frontend dựa trên Angular Framework, ReactJS, VueJS. Tiếng Anh khá tốt với kinh nghiệm quản lý đội nhóm nhiều năm.