Leave comment

Một nhà phát triển .NET trẻ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Có khả năng đọc và hiểu tốt các tài liệu tiếng Anh.