Leave comment

Kỹ sư phần mềm với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển web. Kinh nghiệm quản lý và khả năng tiếng Anh tốt.