Leave comment

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển Web dựa trên ngôn ngữ .NET. Kinh nghiệm quản lý team.