Leave comment

Là một nhà phát triển, tôi đang cố gắng trau dồi kỹ năng chuyên môn của mình từng ngày và đóng góp nhiều nhất có thể vào sự phát triển phần mềm cũng như thành công lớn của công ty.